Contacts

ООО "Zavod sintanolov LLC "

General director of NORCHEM LLC: Mr. Youry Doudakov

Legal address:

603005, Russia, Nizhny Novgorod, Verkhne-Volzhskaya naberezhnaya, Nr. 8/59

Actual address:

Nizhny Novgorod region, Dzerzhinsk, Eastern industrial zone

Postal address:

606000, Nizhny Novgorod region, Dzerzhinsk, a / z 22

Sofiya Zarya
Phone.: +7 (8313) 27-54-90 ext. 226
E-mail: s.zarya@norchem.ru

Maxim Matveev
Phone.: +7 (831) 272-88-63 ext. 202, +7 920-039-11-29
E-mail: maxim.matvejev@norchem.ru

Luybov Yesina
Phone: +7 (831) 272-88-68 ext.185
E-mail: lubov.esina@norchem.ru

Sergey Firstov
Phone: +7(910)147-47-29
E-mail: sergey.firstov@norchem.ru

Oksana Katunova

Phone: 8(8313)27-54-90 доб.198

Email: oxana.zhuzhoma@norchem.ru

Legal address:
603005, Russia, Nizhny Novgorod, Verkhne-Volzhskaya naberezhnaya, Nr. 8/59 office 1А 

Mailing address:
603005, Russia, Nizhny Novgorod, Verkhne-Volzhskaya naberezhnaya, Nr. 8/59 office 1A

Sales department: Dmitry Morozov
Tel. +7 (916) 810-23-07 
E-mail: d.morozov@norchem.ru

Address on the map

Zavod sintanolov LLC

603005, Russia, Nizhny Novgorod, Verkhne-Volzhskaya naberezhnaya, Nr. 8/59